Yusuf Küpeli, PROLETARYANIN DEVRİMCİ ENTERNASYONAL MÜCADELESİNİN VE DÜŞÜNCE SİSTEMİNİN IŞIĞINDA TÜRKİYE PROLETARYASININ MÜCADELESİNDEN KESİTLER VE 15- 16 HAZİRAN 1970 İŞÇİ DİRENİŞİNİ DOĞRU ANLAMA VE ANMA ÇABASI

 

1- Bir devrimi veya çalışanlardan yana yığınsal devrimci eylemi “anmak” ve anmak üzerine notlar

 

2- Proletaryanın ve ideolojisinin doğuşunu hazırlayan nedenler; bilimsel ve teknolojik devrim; değer, artıdeğer, kâr ve yeni sınıf savaşımı sürecinin başlangıcı üzerine kısa notlar

 

3- Tarih içinde proletaryanın yükselen sınıf savaşımı, güçlenen örgütlülüğü; Komünist Manifesto, I. Enternasyonal ve Paris Komünü üzerine notlar

 

4- Emperyalizm aşamasına evrimleşen kapitalizm koşullarında proletaryanın güçlenen örgütlülüğü; II. Enternasyonal, 8- saatlik işgünü, işçi sınıfının birlik ve dayanışma günü 1 Mayıs; I. Dünya Savaşı ve ihanet

 

5- Ekim Devrimi, III. Enternasyonal, Bolşevik Partisi, Spartaküs Birliği, Alman Komünist Partisi, Berlin Ayaklanması, kısa ömürlü Macar devrimi ve Bela Kun ve diğer gelişmeler üzerine çok kısa notlar

 

6- Türkiye proletaryasının tarih sahnesine çıkışı, Mütareke  yıllarına  dek örgütlenme ve mücadele deneyimleri, İştirakçi Hilmi, Mustafa Suphi, İttehat ve Terakki ve diğerleri  üzerine kısa notlar

 

7- İttehat ve Terakki Partisi’nin iç ve dış politikaları, Balkan Savaşı  ve I. Dünya Savaşı üzerine kısa notlar

 

8- ABD başkanı Woodrow Wilson’un Türkiye üzerine planları, galip emperyalist güçler tarafından tümüyle yokedilmek  istenen Türkiye ve Mütareke yılları İstanbul’ndaki işçi eylemlerinden bazı örnekler

 

9- Kurtuluş savaşı yılları içinde Türkiye proletaryasının ve diğer çalışanların örgütlenme ve ulusal mücadeleye katkı çabaları, Sovyetler’in Türkiye halkı ve kurtuluş mücadelesi önderleri üzerindeki etkileri üzerine notlar

 

NOT:

 

BİR KİTAPÇIK BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ BU METİN, 2004 YILININ HAZİRAN BAŞINDA YAZILMAYA BAŞLANMIŞTIR VE AYNI YILIN 15- 16 HAZİRAN GÜNÜNE YETİŞTİRİLEMEMİŞTİR. BUNUN ÜZERİNE YAZIM DURDURULMUŞTUR VE ARAYA BAŞKA İŞLER GİRDİĞİ İÇİN 2005 YILININ 15- 16 HAZİRAN ÖNCESİNDE DE  TAMAMLANAMAMIŞTIR...

 

EKSİKLİĞİNE KARŞIN METNİ BASMANIN YARARLI OLACAĞINI DÜŞÜNDÜĞÜM İÇİN, İLERİDE EN KISA SÜREDE TAMAMLAMAK ÜRZERE VAROLANLARI 14 HAZİRAN 2005 GÜNÜ SİNBAD’A YERLEŞTİRİYORUM... AYRICA, BU SON 9. BÖLÜM DE EKSİKTİR VE TAMAMLANACAKTIR. SON BÖLÜMDE YERALMASI GEREKEN TKP’NİN KURULUŞU VE MUSTAFA SUPHİ CİNAYETİ İLE İLGİLİ BİLGİLER, YEŞİL ORDU ÜZERİNE BİLEBİLDİKLERİM VE DİĞER HABERDAR OLDUĞUM İŞÇİ ÖRGÜTLENMELERİ 9. BÖLÜME EKLENECEKLERDİR. ARDINDAN GELECEK BÖLÜMLERDE İSE İŞÇİ SINIFININ TÜRKİYE CUMHURİYETİ İÇİNDEKİ SERÜVENİNİ ÖZETLEMEYE ÇALIŞACAĞIM.

 

ZENGİN KAYNAKÇA METİN TAMAMLANDIKTAN SONRA BURAYA YERLEŞTİRİLECEKTİR. ZETEN YARARLANILMIŞ OLAN KAYNAKLARIN ÖNEMLİ BİR KISMI METNİN İÇİNDE DE BELİRTİLMİŞLERDİR.

 

SAYGILARIMLA

 

YUSUF KÜPELİ

2005.06.14

 yusufk@telia.com     

 

Yusuf Küpeli, 15- 16 HAZİRAN 1970 BÜYÜK İŞÇİ DİRENİŞİ ÜZERİNE KISA NOTLAR

a- 15- 16 Haziran 1970’e uzanan süreç üzerine çok kısa anımsatmalar, Sonunda, CHP’nin 20 Şubat 1947 günü Meclis’ten geçirttiği bir yasa ile işçilerin sendikalaşma hakları kabuledilecekti. ...kanun, şöyle bir şartı içermekteydi: “Sendikalar milli teşekküllerdir. Milliyetçiliğe ve milli menfeatlere aykırı hareket edemezler.”  ...“milli menfaat” ile kastedilen burjuvazinin, üst sınıfların yararları idi. “Milli menfaat” adına işçilerin, halkın ezici çoğunluğunun değil de küçük bir azınlığın, patronların yararları kollanınca, işçiler grev yapamazlardı. Ve zaten, henüz işçiler ve onların ekonomik örgütlenmeleri olan sendikalar, işpazarında rekabet edebilmek, patronlara sattıkları emeklerinin değerini yükseltebilmek için gerekli olan gerev ve toplusözleşme hakkından yasal olarak yoksundular. ...Legal politik örgüte sahip olmadan ve sendikasız olarak ağır baskılar altında geçen 1924- 47 sürecinin ardından, 1947- 63 yılları da işçiler ve tüm çalışanlar için devletin yüzde yüz denetiminde kısırlaştırılmış göstermelik sendikalarla, örgütlenmelerle geçecekti...

b- 15- 16 Haziran 1970 büyük işçi direnişi, Demirel Hükümeti, krizin yükünü işçi sınıfının sırtına kolayca yükleyebilmek, Türkiye’nin iş yaşamını tekrar 1950’li yılların tamamen anti- demokratik ortamına çekebilmek amacıyla, 274 sayılı Sendikalar Kanunu ile 275 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu’nu değiştirmek için harekete geçti... bak: Kol ve kafa emekçileri

 http://www.sinbad.nu/