Michael More, Kofi Annan, Hans Blix, Hary Belofonte, Ramsey Clark, Jimmy Carter ve toplam 52 barış yanlısı ünlü kişi hedefte.

News MAX adlı W. Bush yanlısı aşırı sağcı dergi, Irak saldırısına karşı çıkan aydın, rejisör, oyuncu ve politikacı 52 ünlünün portrelerinden bir iskambil destesi yaparak bu kişileri militan faşist örgütlenmelerin hedef tahtası haline getirdi.

Yusuf Küpeli

Derginin bazı kapak görüntüleri tüm politik çigisini açık etmektedir. Örneğin dergi kapakları, "Carter'in Maskesi İndirildi", "Zaferi Düşünüyor", "Amerika Savaşta", "Gelecek için Mücadele", "Birdahaki Savaş", "Jesse Korumasız Ortalıkta" gibi başlıklarla ve reklamı yapılan kişiliklerin fotoğrafları ile düzenlenmektedir. "Maskesi indi" başlığı ile aşağılanan Jimy Carter, ABD tarihinin gelmiş geçmiş en barışcı Başkanıdır. Carter, BM'i hiçe sayarak ve Hans Blix'in başkanlığındaki silah denetçilerinin raporunu beklemeden başlatılan ABD saldırısına açıkça karşı çıkan kişilerin en önemlilerindendir. "Zaferi düşünüyor" başlığı ile onore edilen kişi ise, ABD tarihinin en karanlık karakterlerinden savaş kışkırtıcısı Savunma Bakanı Donald Rumsfeld'den başkası değildir. W. Bush'un özenilerek yerleştirilmiş ender bulunan güzel görüntüsünün üzerindeki "Amerika savaşta" başlığı, savaşın ve ABD Başkanı'nın desteklendiğini açıkça göstermektedir. Körfez saldırısı sırasında Genelkurmay Başkanı olan ve w. Bush yönetiminde Dışişleri Bakanlığı yapan Colin Powell'in portresinin üzerindeki "Gelecek için mücadele" başlığıda, bir önceki gibi, tarihteki en saldırgan ABD yönetiminin desteklendiğinin açık ifadesidir. Jimmy Carter gibi Irak saldırısına karşıçıkan tanınmış Demokrat politikacılardan Jesse Jackson'un portresinin üzerindeki "Korumasız ortalıkta" başlığı, açık bir saldırı ve aşağılama ifadesinden başka birşey değildir. W. Bush yönetimi ve Pentagon'un şahinleri ile ortaklık içinde olduğu anlaşılan ve aşırı sağcı olarak tanınan News MAX adlı derginin hazırladığı 52'li oyun destesinin jokerlerini Jimmy Carter ile Jesse Jackson oluşturmaktadırlar.

 

Destedeki en ilginç ve önemli karakterlerden biri, "former attorney general" (önceki avukat general) diye alaylı biçimde tanıtılan ABD'nin eski ünlü Federal Başsavcı'sı ve Jimy Carter yönetiminin Adalet Bakanı Ramsey Clark'tır. Dürüst ve cesur bir insan olan Ramsey Clark, 1991 körfez saldırısının ardındandan kurduğu dernekle ABD ve İngiltere tarafından imaledilip kullanılan seyreltilmiş uranyumlu (DU'lu) mermilere karşıda savaşmıştır. Kalıcı radyasyon etkisi ile değişik ölümcül kanser türlerine ve anormal doğumlara nedenolan mermiler sadece Iraklı askerleri ve Irak halkını değil, 100 bin Amerikan askerinide etkilemiştir ve zaten bu nedenle gerçek açığa çıkartılabilmiştir. Ramsey Clark, sözkonu gerçeğin açığa çıkartılmasında ve daha geniş kitlelere ulaştırılmasında başrolü oynayan kişiliklerden biridir. Ve son olarak Clark, işgal saldırısı öncesi Irak'ı ziyaret etmiş, savaşa karşı açıkca ve cesurca cephe almıştır.

 

Kartların sıralanış biçimleride ayrıca çok ilginçtir ve bu psikolojik savaşın kurallarına uygun olduğu kadar, faşist aşağılamanın tipik örneklerinden birini oluşturmaktadır. Relatif önemsiz, politik açıdan ciddi rakip olamayacak bazı kişiliklerin görüntüleri, as, papaz, kız gibi en yüksek değerdeki kartlara yerleştirilirken, asıl barış savaşcısı önemli karakterler bilinçli olarak daha düşük değerdeki kartlarla birlikte tanıtılmışlardır. Örneğin, aşağılama ve önemini küçültme amacıyla Ramsey Clark'ın fotoğrafı karo altılısı ile sunulmuştur. Yine aynışekilde Jimy Carter sözde küçültücü ve komik joker takkesi ile gösterilmektedir. Irkçılığa karşı ve barış için savaşımın en ünlü isimlerinden olan ve ayrıca dünyanın ender güzellikteki seslerinden birine sahip alabildiğine ünlü Kalipso şarkıcısı Harry Belafonte, bir sinek ikilisi ile birlikte destede yeralmaktadır.

 

Destedeki barışçı kişiliklerin montaj ürünü askeri berelerine Irak ordusunun armasını çağrıştıracak biçimde uydurma bir sembol olarak yerleştirilmiş olan ve sözde "The United Nations of Weasels"ı sembolize eden armalarda ayrıca çok derin bir aşağılamanın unsurlarıdırlar. Bilindiği gibi "The United Nations of Weasels", "Sansarlar'ın Birleşmiş Milleti" anlamına gelmektedir. İskanbil destesinde fotoğrafları olan savaş karşıtı 52 kişinin "Sansarlar'ın Birleşmiş Milleti"ni oluşturdukları ifade edilerek, zaten varolan derin aşağılama tam anlamı ile küfürlü bir hakarete ve ahmakca faşist cinayetlerle noktalanabilecek bir kışkırtmaya dönüşmektedir. Ayrıca, herhangi ciddi politik bir eylemi olmayan Amerikalı bazı oyuncuların, rejisörlerin ve komünistlikle hiçbir ilişkileri bulunmayan politikacıların fotoğraflarının ABD toplumunun çoğunluğu için korkutucu olan "Kuzey Kore" başkanının veya Fidel Castro'nun fotoğrafları ile yanyana desteye konulmuş olmasıda sözkonusu kışkırtmayı ayrıca derinleştirmektedir.

 

Kısacası sözkonusu deste, "gidin bu kişilikleri vurun, yokedin" anlamına gelmektedir ve böylesi herhalde Amerikan "demokrasisi"ne en uygun olanıdır. Dünyanın her köşesinde giderek artan ölçüde saldırganlaşan, vuran, kıran, yıkan Pentagoncu güçlerin kendi içlerindede daha farklı davranmaları beklenemez. Ve yarın, daha dengesiz politik gelişmeler gündeme gelince, henüz açığa çıkma gereği duymayan faşist ölüm mangalarının -bu destedekiler gibi fişlenmiş olan- tüm barış yanlısı kişilikleri avlamaya başlayacakları rahatça düşünülebilir. Ve eğer bu destedekilerden biri yakın gelecekte ruhi dengesi bozuk faşist bir katil tarafından öldürülürse, sorumlusu kim olacaktır?

 

Şüphesiz sorumlular bellidir...

 

24 mayıs 2003, Stockholm

 

yusuf@comhem.se 

 

http://www.sinbad.nu/    

Aşağıdaki üçüncü adresden, News Max dergisinde yeralan sözkonusu iskambil destesine, kaynağa ulaşılabilir.

http://www.newsmax.com/

http://www.newsmax.com/archives/articles/2003/5/7/124825.shtml

click here now to get NewsMax’s Deck of Weasels.

 

 

Spades

Hearts

Diamonds

Clubs

A

Jacques Chirac

Martin Sheen

Sen. Robert "KKK" Byrd

Dan Rather

K

Vicente Fox

Michael Moore

Sen. Teddy Kennedy

Gore Vidal

Q

Jean Chretien

Barbra Streisand

Rep. Nancy Pelosi

Katie Couric

J

Kofi Annan

Chrissie Hynde

Rep. Jim McDermott

Bill Moyers

10

Vladimir Putin

Susan Sarandon

Rep. Charlie Rangel

Peter Arnett

9

Gerhard Schroeder

Tim Robbins

Rep. Pete Stark

Helen Thomas

8

Hans Blix

Sean Penn

Sen. Patty Murray

Mary McGrory

7

Bashar al_Assad

Janeane Garofalo

Rep. Marcy Kaptur

Robert Scheer

6

The Ayatollah Ali Khamenei

Natalie Maines

Ramsey Clark

Leslie Stahl

5

Moammar Gadhafi

Woody Harrelson

Rep Dennis Kucinich

Walter Cronkite

4

Hugo Chavez

George Clooney

Rep. Sheila Jackson Lee

Jane Fonda

3

Fidel Castro

Ed Asner

Rep. Jim Moran

Ted Turner

2

Kim Jong-il

Jessica Lange

Howard Dean

Harry Belafonte

And the Jokers: Jimmy Carter & Jesse Jackson

There will be enough in the Deck of Weasels to keep you laughing for years!

The Deck of Weasels is not only great fun, it’s also educational. Check out the cards and learn:

http://www.sinbad.nu/