Yusuf Küpeli, Kuba devrimi 50. yılını doldururken Kuba tarihinden notlar

 

not: William Douglas Pawley’in gerçek kimliği

 

Kastro’nun yolunu kesebilecek planı Batista’ya öneren William Douglas Pawley kimdi? O, hem ABD başkanının ve hem de CIA başkanının en yakın dostları arasına nasıl girebilmişti?.. Doğrusu, yaşamı sayfalara sığmayacak kadar hareketli ve zengin serüvenlerle geçmiş olan bu uzun yüzlü, kepçe kulaklı, zeki saldırgan bakışlı kişiden çok kısa da olsa sözetmek, sanırım emperyalist dünyanın bazı operasyonlarını anlamaya biraz yardımcı olabilir.

 

Tipik Anglo-Sakson görünümlü bu girişimci atak kişinin karakterinin şekillenmesinde, sosyal Darvinizm’in ırkçı görüşlerinin önemli yeri olduğunu hissetmemek olanaksızdır. Sosyal yaşamı bir cangıl orman gibi gören düşünce yapısı içinde “yaşam alanını” sürekli diğerleri aleyhine genişletmeye çalışan bu ve benzeri karakterlerin olağanüstü güçlü bir egoya sahiboldukları bellidir. Mevcut düşünce yapıları ile acımasız emperyalist operasyonlar içinde insani herhangi bir duyarlılık taşımadan yeralabilen, yapılan kötülükleri yaşamın sonderece doğal gereklilikleri olarak görüp büyük bir soğukkanlılıkla uygulayan, her cinsten sağcı ve faşist diktatörlükler için paha biçilmez değerleri olan böyle bireysel üstünlük peşindeki karakterden bir-iki cümle ile de olsa sözetmekte sanırım yarar vardır.

 

Sürekli lak lak edip ona buna çamur atarak kendilerini yücelttiklerini sanan bir işe yaramaz, ve zaten önceden de yaramamış olan ikiyüzlü, veya hatta birkısmı bilinen biçimde görevli bazı “sosyalist” veya “komünist” etiketli ahlaksızlar; boş klişe gevezeliklerle “sosyalist”, veya “komünist” rolü oynayan utanmaz ikili sahte karakterler; ya da daha safiyane biçimde “sosyalist” veya “komünist” olduklarını sanınca kendilerini “dünyanın en akıllı kişisi” görerek durumlarından olağanüstü memnun olan her cinsten ahmak; öldükten sonra geriye semerlerini bile bırakamayacak birtakım pislik çuvalları, yukarıda adı anılan örneğe azıcık bakarak, “lafla peynir gemisinin yürümediğini” belki farkedebilirler...

 

Güney Carolina doğumlu (1896) William Douglas Pawley’in babası, Kuba’ya yerleşmiş varlıklı bir işadamı idi. Pawley, hem Havana’da ve hem de Santiago de Cuba’da özel okullara giderek yetişmişti... ABD’de Gordon Askeri Akademisi’nde eğitim gören Pawley, bir seri önemli büyük firma da yöneticilik yapmasının ardından, 1930’lu yıllarda China National Aviation Corporatio’un başına geçecek ve komünistleri yoketmeye çalışan “milliyetçi” Kuomintang Hükümeti önderi general Chiang Kai-shek için üç askeri uçak fabrikası kuracaktı...

 

Modern Çin’in mimarı sayılan ve Kuomintang’ın kurucusu olan Dr. Sun Yat-sen, kanserden öleceği 12 mart 1925 gününe dek, tek yardım kaynağı olan genç Sovyetler Birliği hükümetinin de etkisi ile, henüz pek güçlü olmayan Çinli komünistlerle işbirliği yapmış, onların gelişip serpilecekleri iklimi sağlamıştı... Fakat O’nun ölümünün ardından Kuomintang’ın başına geçen ve Çindeki ABD misyonu ile çoktan gizli ilişkiler geliştirmiş olan Chiang Kai-shek, 1927 yılında aniden komünistlere saldırarak kanlı bir içsavaş sürecini başlatacaktı. Bu acılı boğuşmaya, 1937 yılında başlayan Japon istilası da eklenecekti... Batı’nın diğer güçleri ile birlikte ABD ajanları da, kendi hesapları yönünde aynı boğuşmanın içinde yerlerini alacaklardı...

 

Kara kuvvetlerinde Alman subaylarını danışman olarak kullanan ve bu işbirliğini başlangıçta Nazi Almanyası ile de sürdüren Chiang Kai-shek, yeni savaş taktiklerini öğreten Alman generali von Falkenhausen’in tavsiyeleri yönünde bir yandan motorize birliklerini güçlendirirken, diğer yandan da faşist İtalya’nın diktatörü Mussolini’den -çoğu işlemez durumda olan- 500 uçak ve bunlar için eğitmen alacaktı. Komünistlerin kafalarına havadan ateş yağdırmak amacıyla satınalınan bu savaş uçakları ile birlikte, 1932 yılında, Kuomintang Hükümeti bir “Merkezi Havacılık Akademisi” ve hava savaş filosu kuracaktı. Çin hava kuvvetleri ilk kez bu biçimde şekillenmeye başlayacaktı. Mussolini’den gelen uçakların ancak 91 tanesi ileride savaşa katılabileceklerdi...

 

Ardından, 1937 Japon istilası ve dünya düzeyinde saflaşmaların daha da kristalize olması ile birlikte, Chiang Kai-shek’in hava gücü üzerinde bir ABD tekeli oluşmaya başlayacaktı. Ve sözkonusu işte başrolü, beş yıldan fazla Çin’de yaşayacak olan William Douglas Pawley’in oynamış olduğunu görecektik... Diğer yandan, 1937’de Kuomintang’a bağlı olarak şekillenen ünlü “Uçan Kaplanlar” hava filosunu oluşturan Amerikalı general Claria L Chennault’ta, Chiang Kai-shek’in askeri danışmanları arasındaydı. William Douglas Pawley, Çindeki çalışmalarını, yukarıda adı geçen amerikalı generalle, Claria L Chennault ile birlikte sürdürecekti...

 

Aslında Walt Disney’in fikirlerinden yararlanılarak dizayn edilmiş olan “Uçan Kaplanlar” ile ABD, II. Dünya Savaşı’na katılmadan çok önce, Japonların Pearl Harboor baskınından (7 Aralık 1941) dört yıl önce, Japonya’ya karşı gizli bir savaş başlatmıştı. ABD başkanı Franklin D. Roosevelt’in 13 Nisan 1941 tarihli gizli emri ile, ve daha ABD II. Dünya Savaşı’na resmen girmeden, Temmuz 1941’de, Japonlara karşı gizlice savaşmaları amacıyla ve sahte pasaportlarla gönüllü 10 pilot ve 150 uçak teknisiyeni Burma’nın (Myanmar) başkenti Rangoon’a bir gemiyle yollanacaktı. Oradan Çin’e geçecek olan bu kişiler, William Douglas Pawley ile ilişkide olacaklardı. Bunlar, sözde gönüllü kişilerdi ama, görevlerinin tehlikesi ölçüsünde çok yüksek ücretler almaktaydılar...

 

Daha sonra, 1944 yılında Pawley’i, Hindistan’da bir uçak fabrikasının başında görüyoruz. Ardından, Başkan Truman tarafından 1945 yılında Peru’ya ABD elçisi olarak atanacak olan Pawley’i, bu ülkenin başkenti Lima’ya, kimlikleri belirlenemeyen gizli birtakım nesneleri sokup çıkartırken göreceğiz. Ardından, 1948 yılında O, ABD’nin Brezilya büyükelçisi olacaktı. Pawley, aynı süre içinde -ABD iç istihbarat servisi- FBI için de çalışacaktır...

 

O, William Douglas Pawley, Latin Amerika ülkelerinde yapmakta olduğu gizli karışık işler sırasında, Dominik Cumhuriyeti diktatörü Rafael Trujillo ile de tanışıp yakın dostluk kuracaktı. Daha önce metnin içinde ifade etmiş olduğum gibi Trujillo, 1961 yılında CIA tarafından öldürülecekti... Yine O, Pawley, Küba diktatörü Fulgencio Batista ve Kastro öncesi diğer bazı Küba cumhurbaşkanları ve yöneticileri ile de yakın dostluk ilişkileri geliştirecekti. Pawley, 1948 yılında Kuba’da, “Autobuses Modernos” adlı bir firma kuracak, ve ileride bunu Batista’ya satacaktı. Pawley’in Kuba’daki iş ilişkileri otobüs firması ile sınırlı değildi. O, aynızamanda Kuba şeker endüstrisinin, el arabalarının, ve gaz işlerinin ortağıydı...

 

Sıralanması çok yer kaplayacak daha birtakım işlerinin ardından Pawley, John Foster Dulles tarafından ABD Dışişleri Bakanlığı’na sivil danışman olarak atanacaktı. Pawley, sağcı Latin Amerika diktatörleri ile en uzun süreli ve verimli ilişkiler geliştiren kişi olarak ünlenecekti...

 

Yoksul köylü ailelere toprak dağıtmış ve bu arada Orta ve Latin Amerika halklarının kanını emerek semiren United Fruit Company’ye ait birkısım toprakları da millileştirmiş olduğu için, sözkonusu firmanın, ve CIA’nın hedef tahtası haline gelen Guatemala’nın demokratik cumhurbaşkanı Jacobo Arbenz’e yönelik darbenin içinde William Douglas Pawley’de yerini alacaktı. Bu metnin önceki bölümünde hakkında daha ayrıntılı bilgiler verilmiş olan Guatemala’nın demokratik cumhurbaşkanı Jacobo Arbenz 1954 yılında bir CIA darbesi ile devrilirken, koplonun plancıları ve uygulamacıları arasında yeralan Pawley, Guatemala’yı yarım asır sürecek alabildiğine kanlı trajik bir yola sokan başarısını kutluyor olmalıydı...

 

Rejimi kurtarmak amacıyla Batista’ya muvazaalı (danışıklı) bir darbe ile iktidardan çekilme teklifini getirmiş olan Pawley, Batista’nın devrilmesinin ardından, Kuba halkına, Kastro’ya yönelik başarısız komploların içinde de yerini alacaktı...

 

Yusuf Küpeli

2009.02.25

 

    ondokuzuncu bölüm için tıkla                                        başlangıç bölümüne dön                                                                                                                                                                                                                    

 

1- Keşfedilmiş kıtayı Avrupa’nın keşfi, ve yeni toplumsal trajedilerin başlayışı

 

1 a- Amerika Kıtası’na ilk yerleşimler üzerine kısa notlar

 

1 b- Amerika Kıtası’na ilk ayakbasan Avruparılar, Eirik Raude (Kızıl Erik) ve oğlu Leif Eriksson üzerine çok kısa notlar

 

1 c- Piri Reis haritası ve Kolomp’tan 71 yıl önce Amerika Kıtası’nın her iki yanını ve Avustralya’yı keşfetmiş olan Çinli amiral Zheng He üzerine çok kısa notlar

 

1 d- Binbirgece Masalları’nın kahramanı Sinbad, ve Amerika Kıtası’nın en eski kaşiflerinin Ortadoğu halklarından birileri olabileceği üzerine bir spekülasyon

 

1 e- Doğu’nun zenginliklerine ulaşmalarını sağlayacak yeni yollar arayan Batı’nın Amerika Kıtası’nı keşfi; Kristof Kolomp ve Amerigo Vespucci üzerine çok kısa notlar

 

2- Amerika Kıtası’nın yerli halkının trajedisi üzerine çok kısa notlar

 

3- Kuba’da beyaz adamı dostça karşılayan yerli halkının trajedisi üzerine kısa notlar

 

4- Afrika’dan gelen köleler, ilk isyanlar, ve Kuba halkının uluslaşma süreci

 

5- Bağımsızlık savaşına doğru Kuba’da sınıfların konumları, ABD’nin Kuba politikası, Monroe Doktrini ve Kuba’da 1844 ayaklanması

 

6- Çin’in sömürgeleştirilmesi, Kuba’nın Çinlileri, ve üç Kubalı-Çinli general

 

7- Kuba’nın bağımsızlık savaşının ilk on yılı, 1868- 78

 

8- Dağılanın yeniden toparlanması, José Martí’nin birleştirici rolü, ve “cumhuriyet”e doğru ihtilalin ikinci aşaması

 

9- ABD-İspanya savaşı, Kuba’nın ABD tarafından istila edilmesi, Amerikan askeri diktatörlüğü ve sözde cumhuriyet

 

10- Kuba’nın ABD tekellerinin eline düşmesi, sendikal örgütlenmelerin ve öğrenci hareketlerinin başlayışı

 

11- Machado diktatörlüğü, Kuba Komünist Partisi’nin tarih sahnesine çıkışı, Mella’nın öldürülüşü, büyüyen muhalefet, devrim ve Machado’nun devrilişi

 

Not: kahramanlık ve sahte kahramanlık üzerine birkaç söz

 

12- Devrimci Batista’dan Batista diktatörlüğü yıllarına ve ilerici 1940 Anayasası üzerine notlar

 

13- II. Dünya Savaşı sonrası Truman politikaları içinde Latin Amerika, Rio Paktı, OAS ve ABD’nin uluslararası “polis gücü” olması

 

14- En genel anlamıyla dünyada ve Türkiye’de sosyal devrim, kitlelerden kopuk terör, karşı-devrimci güçlerin bazı provokasyonları ve dezinformasyonları üzerine çok kısa notlar

 

15- Devrime doğru Kuba’da sosyal yaşam, cennet içinde yaşanan cehennem, ve devrimin hedefi üzerine notlar

 

16- ABD servislerinin ve politik karar merkezlerinin sürmekte olan silahlı ayaklanma  ve Kastro üzerine kararsızlığı, ABD yönetiminin Batista ile ilişkileri, CIA’nın ve Dulles biraderlerin bazı işleri üzerine notlar

 

17- Devrime giden yolda Fidel Kastro, Moncada Kışlası baskını, hapislik ve Meksika’ya gidiş

 

18- “Kaderine” yelken açan Che Guevara, United Fruit Compan, Guatemala’nın ve Jacobo Arbenz’in trajedisi, Meksika’da kesişen yollar, Alberto Bayo ve askeri eğitim

 

19- Kastro önderliğinde Kuba halkının devrimi, devrimci savaş sürecinde yaşananlar ve Batista’nın kaçışı

 

not: William Douglas Pawley’in gerçek kimliği

 

20- Devrim hükümetinin ilk işleri, ABD’nin Kuba’ya acele bir askeri müdahale gerçekleştirmemesi üzerine düşünceler, ve karşı-devrimcilerin cezalandırılmaları üzerine 

 

21- İlk millileştirmeler, Kastro’nun ABD ziyareti, Nixon-Kastro buluşması, ABD ambargosunun başlayışı, Kuba ekonomisini ABD’den bağımsızlaştırma çabaları, Kahire’de Sovyetler Birliği ile ilk temas, sosyalizme yöneliş, ve Komünistlere hakveren Kastro

22- İdeolojik ayrılıkların belirginleşmesi ve liberallerin tasviyesi, Binbaşı Huberto Matos olayı, Camilo Cienfuegos’un ölümü, ve Kastro’ya yönelik bazı suikast planları

23- Mikoyan’ın Kuba ziyareti ile başlayan yeni dönem; ABD merkezli tekellerin ve Kubalı büyük sermayenin millileştirilmesi; ABD’nin ağırlaşan ambargosu, ekonomik sabotajları, ve Kubayı istila hazırlıkları; sosyalist enternasyonal dayanışmanın önemi, ve anti-Sovyet çığlıklar üzerine bir not

 

not: “Soğuk Savaş” yıllarındaki anti-Sovyet çığırtkanlıklar ve “Tam Bağımsız, Gerçekten Demokratik” şiarı üzerine

 

24- Saldırıya geçen Washington; Operation Pluto; Radio Swan; CIA imalatı karşı-devrimci örgütlenmeler; Kuba’dan atılan ABD elçilik görevlileri; Kuba’nın dostlarının gücü; Kuba’da patlayan bombaları; ABD-Kuba diplomatik ilişkilerinin sonlanışı; Domuzlar Körfezi çıkartması ve emperyalizmin Amerika kıtasında ilk yenilgisi; devrimin sosyalist, kendisini ise Marksist-Leninist olduğunu açıklayan Kastro

 

25- Nasıl komünist olduğunu anlatan Kastro; “Mongoose Operasyonu”; Kuba’yı Latin Amerika’da izole etme çabaları; birleşen ihtilalci örgütler ve Kuba Komünist Partisi’nin yeniden organize edilmesi; U-2 ispiyon uçakları; dünyayı nükleer savaşın eşiğine taşıyan 1962 Füze krizi; pazarlık masasında Türkiye Cumhuriyeti  

 

http://www.sinbad.nu/